Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW, Beliau bersabda,”Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia selalu berkata baik atau hendaklah ia diam” (HR. Bukhari-Muslim)

Advertisements